AMACIMIZ

AMACIMIZ

     Amacımız:

  • Yabancı kaynaklı uzay haberlerini Türkçeleştirmek.
  • Genç arkadaşlarımızın havacılık ve uzaya sempati ile yaklaşmalarını sağlamak.
  • Havacılık ve Uzay konusunu Türk toplumuna tanıtmak, halk arasında yaygınlaştırmak ve günlük yaşama kadar indirgemek.
  • Havacılık ve Uzay’a meraklı kişilerle bilgi paylaşımı sağlamak ve iletişim ağı oluşturmak
  • Havacılık ve Uzay alanında ilerlemek isteyen meraklı genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak                         

     

    Aklımız havadaysa bilin ki “o” gösterdiği için…